mimesis.no > informasjon
fredag 19. februar 2010

Informativt

Dette er sidene hvor du finner informasjon om vårt firma, hvordan du kontakter oss, betingelser og priser, pluss litt om oss selv.

Vi vil være en fleksibel samarbeidspartner og en ressurs for våre oppdragsgivere. Hvis jobben vi gjør, oppleves som et verdifullt bidrag av oppdragsgiver, er det også i vår interesse.

Det innebærer bl.a. at vi foretrekker å avtale premissene for et oppdrag konkret. Omfanget, vinkling, ansvar, tidsfrister, kostnads- og arbeidsfordeling og mål for resultatet, disse tingene blir vi enige om før oppdraget starter. Vi blir også enige om prisfastsettelse. Klare avtaler gjør at oppdragsgiveren aldri får seg en overraskelse når fakturaen kommer. Da er det også vårt privilegium om vi velger å yte mer enn vi er blitt enige om - uten forpliktelser for oppdragsgiver.

Litt om hvordan vi jobber
Så sant mulig bør alle avtaler og beskjeder utveksles skriftlig, og da er det epost som duger best. Også fakturaen får du på epost, i PDF-format.

På disse sidene kan du lese om hvilke tjenester vi leverer.

© 2010: Mimesis