{ }
fredag 19. februar 2010

Mimesis SA

Mimesis SA er et samvirkeforetak som selger tjenester innen journalistikk, forfatterskap, foto, kurs- og konsulentoppdrag, grafisk design og produksjon m.v.

Innehaverne er Toralf Sandåker og Ida Welhaven Heiberg. Foretaket leverer informasjonstjenester til næringslivskunder og organisasjoner.

Historikk
Mimesis SA ble registrert 25. januar 2010 og er delvis en videreføring av tjenester og oppdrag som Toralf Sandåkers tidligere enkeltpersonforetak Mimesis Sandåker utførte. I tillegg til disse tjenestene, vil innehaverne levere forlagstjenester og andre informasjonstjenester hver for seg og i fellesskap.

Kort etter starten i 2000 ble Toralf fast knyttet til fagtidsskriftet AGI Norsk Grafisk Tidsskrifts redaksjon som frilansjournalist, og i 2001 ble han frilanstilknyttet tidsskriftet Fotografis faste redaksjon, som teknisk redaktør. I 2006 fullførte han Faglitterært forfatterstudium ved Høgskolen i Vestfold.

Toralf er medlem av Norsk Journalistlag/Frilansjournalistene.

Ida er til daglig fagleder i språkfag ved Greveskogen videregående skole i Tønsberg. I 2008 avsluttet hun sin mastergrad i pedagogiske tekster ved Høgskolen i Vestfold.

© 2010: Mimesis
info@mimesis.no