mimesis.no > linker
fredag 19. februar 2010

Ut i verden

Ingenting skjer i et vakuum, og på disse sidene finner du linker til firmaer og mennesker jeg samarbeider med, lærer av, inspireres av og henter kunnskap fra.

Nettet er fullt av gode og mindre gode linkesider, jeg velger å ta med utvalgte linker til nettsteder som betyr mye for meg, heller enn å samle flest mulige linker. Meld gjerne fra om brutte linker ved å kontakte meg.

Faglig relaterte og jobblinker
Disse linkene henger sammen med det jeg gjør i yrkessammenheng. Når jobb og interesser har glidende overganger, er det slik her også. Noen linker finner du to steder.

Personlige linker
På denne siden vil du finne linker til nettsteder jeg liker å besøke fordi jeg finner utløp for mine interesser. Også her finnes det noen linker som er nyttige for meg i jobbsammenheng.

Følg med
Linkene blir oppdatert over tid. Mitt mål er at linkene skal være aktuelle og relevante.

© 2010: Mimesis
info@mimesis.no