mimesis.no > tjenester
fredag 19. februar 2010

Innhold, form, produksjon og rådgiving

Mimesis' filosofi er å tenke helhetlig. Det innebærer at vi gjerne leverer tjenester som omfatter flere typer arbeid fra ide til ferdig produkt, men vi tar også enkeltstående oppdrag.

Våre oppdrag spenner fra å levere enkeltstående artikler, bilder og designjobber til helhetlige oppdrag der vi utarbeider ferdige redaksjonelle sider, websider, trykksaker eller markedsføringsmateriell. Vi har også lang erfaring som i å holde kurs og foredrag for ulike fagmiljøer om emner innen teknologi og medier.

Vi tenker visuelt, men jobber like gjerne med tekst. Vi fokuserer på innholdet som skal formidles, men tenker like gjerne form. Kommunikasjon dreier seg om det hele, og for oss er det en selvfølge å tenke på hele jobben, både innhold og form.

Gjennom mange år i forlag, presse, reklamebyrå, designvirksomhet, grafisk industri og IT-bransjen har vi kunnskap om både å skrive, fotografere, kommunisere kreativt og å produsere innholdet ferdig, enten det nå skal ut på papir eller på web. Vi kan derfor levere mye av det et helt byrå eller et forlag produserer, men uten byråenes kostnader.

Kunnskapsformidling kan også skje direkte, ansikt til ansikt. Kursvirksomhet og foredrag er viktige tjenester, og vi kan tilrettelegge både innhold og praktisk gjennomføring slik at det gir best mulig resultater.

På disse sidene kan du lese om hvilke tjenester vi leverer.

© 2010: Mimesis
info@mimesis.no