mimesis.no > tjenester > konsulenttjenester
fredag 19. februar 2010

Rådgiving og gjennomføring av prosjekter

Tar man i bruk ny teknologi eller endrer måten man bruker ny teknologi på, kan det lønne seg å bruke erfarne konsulenter som rådgivere og ekstern ressurs i gjennomføringen av prosjektet.

Men endringsprosesser er ikke noe bedriften kan overlate til utenforstående. Det er virksomheten selv som skal gjennomføre endringer og høste fordelene ved dette. Derfor skal en ekstern rådgiver aldri drive selve prosjektet eller ha overordnet ansvar for gjennomføringen, men kan bistå med erfaring og kunnskap og grunngitte motforestillinger. Det kan hjelpe virksomheten til å unngå fallgruber og ta de riktige beslutningene.

Vi har lang erfaring i å bistå bedrifter med å undersøke behovet for endringer og investeringer og gi råd om hvordan ressursene best kan utnyttes. Uten binding til leverandører, kan jeg vi nøytral veiledning og faktainformasjon ut over det som gis av selgere og forhandlere.

Du risikerer ikke å få anbefalt en løsning fordi vi tjener på den - vi selger ikke varer eller andre tjenester enn vår egen kompetanse. Du kan også være trygg på at informasjon om bedriftens indre forhold ikke bringes videre, både gjennom skriftlig avtale og ved at vi har gjennomført lignende prosjekter i mange år med samme integritet.

© 2010: Mimesis
info@mimesis.no