mimesis.no > tjenester > kurs & foredrag
fredag 19. februar 2010

Kompetansebygging og inspirasjon

Om vi skriver artikler i fagpressen, holder foredrag eller kurs, det går egentlig ut på det samme: Kunnskapsformidling har flere ansikter.

Både bedriftsinterne kurs og åpne kurs holdes. Best fungerer kurs når deltakerne er motiverte og bidrar med høy grad av ativitet.

Uansett hvilken form et kurs får, inngår det i en sammenheng der selve kurset ikke er mer enn en del av hele kunnskapsutviklingen: Man må definere et mål, forberede deltakerne og gi dem et grunnlag før kurset, og følge opp med trening etterpå for at innsatsen skal gi resultater og nye ferdigheter.

Et foredrag fungerer best som inspirasjonskilde. Kunnskapsutvikling baserer seg som all innlæring i høy grad på interesse. Et foredrag kan sette et tema i perspektiv og både gi en oversikt over emner som før syntes utilnærmelige og inspirere til å søke mer informasjon og utvikle ny kompetanse hos den enkelte eller hele bedriften.

Siden slutten av 1980-tallet har vi utviklet og holdt en lang rekke kurs og gjennomført andre kompetansebyggingsprosjekter for grafisk industri og mediebransjen, samt informasjonsarbeidere i det øvrige næringslivet. I samme periode har vi blitt holdt foredrag og presentert nye teknologier og produkter innenfor fagområder som visuell kommunikasjon, medienes bruk av IT og konkrete produktpresentasjoner. Vi har også utviklet materiell og foredrag for andre bedrifter som de selv har fremført.

© 2010: Mimesis
info@mimesis.no