mimesis.no > tjenester > design og produksjon
fredag 19. februar 2010

Å kommunisere med trykte
og digitale medier

Annonser, bok- og tidsskriftdesign, brosjyrer, websider, plakater - fra ide til ferdig produkt.

Mangeårig erfaring fra grafisk design og som art director i reklamebyråer har gitt godt kjennskap til hva som kreves av det kreative arbeidet, enten kundene er bedrifter som har varer eller tjenester de vil selge, forlag som gir ut bøker eller redaksjoner som trenger profesjonell bistand til utformingen av tidsskrifter.

Like lang erfaring fra grafisk industri både som oppdragsgiver, konsulent og kursholder, gjør oss i stand til å produsere trykksaker og annonser fagmessig slik at kvaliteten blir den kundene forventer.

Vi har også mange års erfaring som konsulent i bruk av informasjonsteknologi innen mediebransjen og fotobransjen.

I tillegg til grafisk design og produksjon, leverer vi også tekst- og bildetjenester på profesjonelt nivå, til kunder som trenger bistand på flere områder samlet.

Design og produksjon
I dag er det absurd å opprettholde et kunstig skille mellom design og produksjon innen visuelle medier. Det betyr ikke at evnen til å fange den gode ideen og gi den form er blitt mindre viktig - tvert imot. Det betyr heller ikke at fagkunnskapen om å lage en trykksak kan overlates til datamaskiner - det er fortsatt noe som må læres.

© 2010: Mimesis
info@mimesis.no