mimesis.no > tjenester > tekster
fredag 19. februar 2010

Artikler, språkvask, fagtekster,
reklame og oversettelser

Å skrive gode fagtekster handler like mye om å forstå hva innholdet dreier seg om, som å formidle innholdet og føre et godt språk. Vi tilbyr varierte profesjonelle teksttjenester, enten det dreier seg om bøker, journalistikk, informasjon eller reklame.

Vi leverer stoff til fagtidsskrifter, aviser, bøker og kundemagasiner - på papir eller web. Vi kan bistå bedrifter med profesjonell teksthjelp til interne og eksterne informasjonsbehov, og oversetter fagtekster. I tillegg til tekster, leverer vi også fotografi, grafisk design og produksjon på profesjonelt nivå, til kunder som trenger bistand på flere områder samlet.

Journalistvirksomhet
Interesse for temaet er en nødvendighet, men må kombineres med fagmessig journalistisk håndverk for å samle relavant informasjon fra tilgjengelige kilder, bearbeide stoffet og gjøre det tilgjengelig for publikum.

Fagskriving
I 2006 fullførte Toralf Faglitterært forfatterstudium ved Høgskolen i Vestfold, med emner som biografi, retorikk, kritikk, essays og reiselitteratur.

Toralf er medlem av Norsk Journalistlag/Frilansjournalistene.

© 2010: Mimesis
info@mimesis.no