mimesis.no > referanser > konsulentoppdrag
fredag 19. februar 2010

Eksempler på konsulentjobber,
kurs og foredrag

Ikke alle konsulentjobber kan offentliggjøres, men hverken konsulentoppdrag, kurs eller foredrag har likevel noe til felles med "lyssky virksomhet". De fleste vil forstå at innholdet i mange konsulentoppdrag er fortrolig mellom oppdragsgiver og konsulent. Noen oppdragsgivere kan vi likevel fortelle om.

Konsulentoppdrag
Som konsulent gir vi råd og bistår med kompetanse, ofte i sammenheng med andre tjenester og i prosjekter som omfatter mer enn bare konsulentarbeid. Ofte kombineres konsulentarbeid med kurs, coaching eller seminarer/foredrag.

Kursvirksomhet og foredrag
Et opplæringsprosjekt bør bestå av tre faser, der selve kurset bare er den ene:

  1. Forberedelser, kartlegging av behov, utforming av målsetninger og alokkering av ressurser.
  2. Selve opplæringsdelen, kurs, seminarer eller coaching - eller en kombinasjon av disse.
  3. Oppfølging, praktisering av ny kunnskap, implementering av kunnskapen i daglige rutiner og virksomhetens produksjon/tjenester.

Foredrag og seminarer er en annen hensiktsmessig måte å overføre kunnskap og ideer på, særlig når oversikt og inspirasjon er viktigere enn å gå i dybden med en gang.

Her er et eksempel på et presentasjonsferdrag holdt for et seminar i AGI Norsk Grafisk Tidsskrifts regi våren 2004:


Klikk på bildet for å laste ned presentasjonen som PDF-fil (NB! Stor fil, 3,3 MB).

Kreative jobber
På denne siden finner du noen eksempler på kreative jobber vi har utført.

© 2010: Mimesis
info@mimesis.no